Zajímá vás hodnocení dopadů regulace, nebo s ním už dokonce máte zkušenosti? Chtěli byste pracovat na Úřadě vlády České republiky v útvaru, který má RIA přímo v gesci? Potom by vás mohlo zajímat, že Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) hledá nové kolegy a kolegyně! 

Úřad vlády České republiky vypsal dvě výběrová řízení do Oddělení RIA:

  1. vládní rada – služební poměr na dobu neurčitou,
  2. referent společné státní správy a samosprávy – pracovní poměr na dobu určitou.

Co je náplní práce?

Agenda RIA je velmi pestrá a pracovní náplní na obou místech bude zejména analytická činnost při přípavě a zpracování koncepčních a metodických materiálů RIA na národní úrovni, vzdělávací činnost v oblasti RIA (pořádání školení a seminářů), dále zpracování stanovisek k chystaným legislativním a nelegislativním návrhům z hlediska RIA a také spolupráce a účast v expertních týmech k problematice lepší regulace na národní i mezinárodní úrovni. Mezinárodní rozměr RIA znamená, že nedílnou součástí na této pozici bude také spolupráce při tvorbě politik orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací v oblasti lepší regulace a v rámci svěřené agendy také sledování aktuálního mezinárodního dění a spolupráce na přípravě informačních materiálů, které se jej týkají.

Co požadujeme?

Zájemci na obě pozice musí být absolventy magisterského studijního programu na vysoké škole a musí doložit znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající 2. úrovni (upozorňujeme však, že nejčastěji přijdete do styku s angličtinou). Pozor, nestačí jazyk jen umět, musíte mít také certifikát nebo potvrzení o znalosti jazyka na dané úrovni!

V případě místa referenta společné státní správy a samosprávy musí být zájemce způsobilý seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené (více na stránkách Národního bezpečnostního úřadu).

Co nabízíme?

1) Vládní rada

Plný úvazek (1,0) ve služebním poměru na dobu neurčitou ve 13. platové třídě. Mezi výhody zaměstnání na Úřadě vlády patří pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na penzijní či životní pojištění, vzdělávání, rekreaci nebo sportovní aktivity, dále 25 dnů dovolené ročně5 dnů osobního volna a 6 dnů studijního volna.

V případě zájmu podávejte žádosti na předepsaném formuláři nejpozději do 4. března. Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. dubna 2019.

Více podrobností včetně dalších zákonných požadavků a seznamu příloh, které je nutné poslat společně se žádostí, naleznete v textu oficiálního inzerátu na stránkách ÚV ČR.

2) Referent společné státní správy a samosprávy

Plný úvazek (1,0) v pracovním poměru na dobu určitou do 31. srpna 2020 v režimu zákoníku práce. Mezi výhody zaměstnání na Úřadě vlády České republiky patří pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na penzijní či životní pojištění, vzdělávání, rekreaci nebo sportovní aktivity, dále 25 dnů dovolené ročně a 5 dnů osobního volna.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail macejova.sona@vlada.cz nejpozději do 1. března. Předpokládaný nástup do zaměstnání: 15. března 2019.

Více informací v textu oficiálního inzerátu na stránkách ÚV ČR.