Zajímá vás hodnocení dopadů regulace (RIA), nebo s ním už dokonce máte zkušenosti? Chtěli byste pracovat na Úřadě vlády České republiky v útvaru, který má RIA přímo v gesci? Potom by vás mohlo zajímat, že Oddělení RIA hledá nového kolegu nebo kolegyni! 

Úřad vlády České republiky vyhlásil výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada do Oddělení RIA. Jedná se o služební poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Co je náplní práce?

Agenda RIA je velmi pestrá a pracovní náplní na tomto místě bude zejména analytická činnost při přípavě a zpracování koncepčních a metodických materiálů RIA na národní úrovni a vzdělávací činnost v oblasti RIA (pořádání školení a seminářů). Nedílnou součástí práce je také zpracování stanovisek k chystaným legislativním a nelegislativním návrhům právních předpisů z hlediska RIA a účast v expertních týmech k problematice lepší regulace na národní i mezinárodní úrovni.

Agenda lepší regulace má ovšem také významný mezinárodní přesah. Nedílnou součástí práce na této pozici bude i koordinace RIA s politikami orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací, plnění závazků České republiky v mezinárodních organizacích v oblasti lepší regulace a v rámci svěřené agendy také sledování aktuálního mezinárodního dění a spolupráce na přípravě informačních materiálů, které se ho týkají.

Co požadujeme?

Zájemce na tuto pozici musí být absolventem magisterského studijního programu na vysoké škole a musí doložit znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni. Pozor, znát jazyk skvěle nestačí! Je nutné tuto znalost doložit certifikátem nebo potvrzením o znalosti jazyka na dané úrovni!

Dále musí být zájemce způsobilý seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené (více na stránkách Národního bezpečnostního úřadu).

Co nabízíme?

Plný úvazek (1,0) ve služebním poměru na dobu určitou ve 14. platové třídě. Mezi výhody zaměstnání na Úřadě vlády patří pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, dále příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na penzijní či životní pojištění, vzdělávání, rekreaci nebo sportovní aktivity, dále 25 dnů dovolené ročně5 dnů osobního volna (sick days) a 6 dnů studijního volna.

V případě zájmu podávejte žádosti na předepsaném formuláři nejpozději do 4. listopadu 2020. Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. prosince 2020.

Více podrobností včetně dalších zákonných požadavků a seznamu příloh, které je nutné poslat společně se žádostí, naleznete v textu oficiálního inzerátu na stránkách ÚV ČR.