Zajímá vás hodnocení dopadů regulace (RIA), nebo s ním už dokonce máte zkušenosti? Chtěli byste pracovat na Úřadě vlády České republiky v útvaru, který má RIA přímo v gesci? Potom by vás mohlo zajímat, že Oddělení RIA hledá nového kolegu nebo kolegyni! 

Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce na dobu určitou do roku 2023 jako zástup za mateřskou a rodičovskou.

Co je náplní práce?

Agenda RIA je velmi pestrá a pracovní náplní na tomto místě bude zejména analytická činnost při přípravě a zpracování koncepčních a metodických materiálů RIA na národní úrovni a vzdělávací činnost v oblasti RIA (pořádání školení a seminářů). Nedílnou součástí práce je také zpracování stanovisek k chystaným legislativním a nelegislativním návrhům právních předpisů z hlediska RIA a účast v expertních týmech k problematice lepší regulace na národní i mezinárodní úrovni.

Agenda lepší regulace má ovšem také významný mezinárodní přesah. Nedílnou součástí práce na této pozici bude i koordinace RIA s politikami orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací, plnění závazků České republiky v mezinárodních organizacích v oblasti lepší regulace a v rámci svěřené agendy také sledování aktuálního mezinárodního dění a spolupráce na přípravě souvisejících informačních materiálů.

Co požadujeme?

Zájemce na tuto pozici musí být absolventem magisterského studijního programu na vysoké škole a musí doložit znalost anglického jazyka odpovídající stupni znalostí 2 (úroveň znalostí odpovídající úrovném B1 nebo B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Pozor, znát jazyk skvěle nestačí! Je skutečně nutné doložit tuto znalost certifikátem nebo potvrzením o znalosti jazyka na dané úrovni.

Dále musí být zájemce způsobilý seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené (více na stránkách Národního bezpečnostního úřadu).

Co nabízíme?

Plný úvazek (1,0) režimu zákoníku práce na dobu určitou ve 14. platové třídě. Mezi výhody zaměstnání na Úřadě vlády patří pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, dále příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na penzijní či životní pojištění, vzdělávání, rekreaci nebo sportovní aktivity, dále 25 dnů dovolené ročně a 5 dnů osobního volna (sick days).

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail: macejova.sona@vlada.cz nejpozději do 12. března 2021. Předpokládaný nástup do zaměstnání v průběhu března 2021.