Oddělení RIA

Oddělení RIA je jedním z útvarů Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR. Hlavní činností oddělení je metodické řízení a podpora ústředním správních úřadů při zpracovávání zpráv z hodnocení dopadů regulace. Jakékoli dotazy, žádosti či náměty související s RIA rádi zodpovíme na adrese:

ria@vlada.gov.cz

Mgr. Soňa MAČEJOVÁ, vedoucí oddělení
sona.macejova@vlada.gov.cz, tel. 224 002 252, mob. 720 061 104

JUDr. Lada JOUZOVÁ
lada.jouzova@vlada.gov.cz, tel. 224 002 159, mob. 720 061 005

Mgr. Kristýna HONDLÍKOVÁ
kristyna.hondlikova@vlada.gov.cz, tel. 224 002 446, mob. 603 144 355

Ing. Lydie KOTAJNÁ, M.A.
lydie.kotajna@vlada.gov.cz, tel. 224 002 008, mob. 606 079 153

Mgr. Jan KRAVČÍK
jan.kravcik@vlada.gov.cz, tel. 224 002 485, mob. 725 818 432

Ing. Štěpán RŮT
stepan.rut@vlada.gov.cz, tel. 224 002 578, mob. 725 845 696