Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Oddělení pro koordinaci procesu RIA je součástí Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR. Hlavní činností oddělení je metodické řízení a podpora RIA pro ústřední správní úřady. Jakékoli dotazy, žádosti či náměty související s RIA rádi zodpovíme na adrese:

ria@vlada.cz

Mgr. Soňa MAČEJOVÁ, vedoucí oddělení
macejova.sona@vlada.cz, tel. 224 002 252

Michala HAŠKOVÁ, sekretariát oddělení
haskova.michala@vlada.cz, tel. 224 002 476

Mgr. Kristýna HONDLÍKOVÁ
hondlikova.kristyna@vlada.cz, tel. 224 002 446

Mgr. Jan KRAVČÍK
kravcik.jan@vlada.cz, tel. 224 002 485

Mgr. Radana KUBOVÁ, Ph.D.
kubova.radana@vlada.cz, tel. 224 002 159

Ing. Hana PODROUŽKOVÁ
podrouzkova.hana@vlada.cz, tel: 224 002 597

Ing. Štěpán RŮT
rut.stepan@vlada.cz, tel: 224 002 578