Odbor hodnocení dopadů regulace

Jakékoli dotazy, žádosti či náměty souvisejících s procesem RIA rádi zodpovíme na adrese:

ria@vlada.cz

Mgr. Kateřina SLEZÁKOVÁ, ředitelka odboru
slezakova.katerina@vlada.cz, tel. 224 002 482

Marie ZLATOHLÁVKOVÁ – sekretariát odboru
zlatohlavkova.marie@vlada.cz, tel. 224 002 288

Michala HAŠKOVÁ – sekretariát odboru
haskova.michala@vlada.cz, tel. 224 002 476

Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Koordinace, metodické řízení a podpora procesu RIA na úrovni ústředních správních úřadů.

Mgr. Soňa MAČEJOVÁ, vedoucí oddělení
macejova.sona@vlada.cz, tel. 224 002 252

Ing. Maroš GUOTH
guoth.maros@vlada.cz, tel. 224 002 609

Mgr. Markéta HAVELKOVÁ
havelkova.marketa@vlada.cz, tel. 224 002 182

Ing. Lydie KOTAJNÁ, M.A.
kotajna.lydie@vlada.cz, tel. 224 002 008

Mgr. Jan KRAVČÍK
kravcik.jan@vlada.cz, tel. 224 002 485

Mgr. Radana KUBOVÁ, Ph.D.
kubova.radana@vlada.cz, tel. 224 002 159

Ing. Hana PODROUŽKOVÁ
podrouzkova.hana@vlada.cz, tel: 224 002 597

Ing. Štěpán RŮT
rut.stepan@vlada.cz, tel: 224 002 578

Oddělení pro boj s korupcí 

www.korupce.cz