Oddělení RIA

Oddělení RIA je jedním z útvarů Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR. Hlavní činností oddělení je metodické řízení a podpora ústředním správních úřadů při zpracovávání zpráv z hodnocení dopadů regulace. Jakékoli dotazy, žádosti či náměty související s RIA rádi zodpovíme na adrese:

ria@vlada.cz

Mgr. Soňa MAČEJOVÁ, vedoucí oddělení
macejova.sona@vlada.cz, tel. 224 002 252, mob. 720 061 104

Mgr. Kristýna HONDLÍKOVÁ
hondlikova.kristyna@vlada.cz, tel. 224 002 446, mob. 603 144 355

Ing. Lydie KOTAJNÁ, M.A.
kotajna.lydie@vlada.cz, tel. 224 002 008, mob. 606 079 153

Mgr. Jan KRAVČÍK
kravcik.jan@vlada.cz, tel. 224 002 485, mob. 725 818 432

Ing. Štěpán RŮT
rut.stepan@vlada.cz, tel. 224 002 578, mob. 725 845 696