Better Regulation Network

Za účelem výměny zkušeností a znalostí v oblasti lepší regulace se dvakrát ročně schází platforma Better Regulation Network (dříve Standard Cost Model Network).

Tato neformální platforma je složená z národních expertů v oblasti lepší regulace a schází se dvakrát ročně za účelem výměny zkušeností a znalostí v oblasti lepší regulace a snižování regulatorní zátěže. Členy jsou jak evropské, tak mimoevropské země. V současné době má platforma 81 členů zastupujících 29 zemí. Sekretariát je složen ze zástupců Německa, Norska, Velké Británie, Maďarska a České Republiky.

Česká republika je v platformě zastupována Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem vlády.