REFIT: pro zjednodušení evropské regulace

Cílem iniciativy REFIT je zjednodušit evropské právní předpisy a snížit náklady na jejich provádění. Přehledný, stabilní a předvídatelný regulační rámec by pak měl přispět k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.

Program REFIT

Program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU – REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) spustila v roce 2012 Evropská komise s cílem zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zjednodušení legislativy může mít řadu podob: rušení nadbytečných právních aktů, využívání ustanovení o ukončení platnosti, stahování návrhů ještě v přípravné fázi legislativního procesu nebo nahrazování regulace měkčími formami (samoregulace).

Platforma REFIT

V lednu 2016 zahájila svoji činnost platforma programu REFIT, jejímž prostřednictvím chce Evropská komise vést ještě hlubší dialog s členskými zeměmi a zainteresovanými stranami (stakeholdery) o tom, jak zlepšit právní předpisy EU. Platforma REFIT sestává ze dvou stálých skupin – vládní skupinu tvoří představitelé jednotlivých členských států, skupinu stakeholderů (zainteresovaných stran) tvoří zástupců obchodní sféry, sociálních partnerů, občanské společnosti, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Českou republiku ve vládní skupině zastupuje pan Jan Kravčík z Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády.

Předsedou platformy REFIT je první místopředseda Evropské komise a komisař pro lepší regulaci pan Frans Timmermans, skupinovým zasedáním předsedá paní Anne Bucherová, předsedkyně Výboru pro kontrolu regulace. Obě skupiny společně posuzují podněty na zjednodušení unijní legislativy, které EK zasílají nejrůznější subjekty, organizace i občané prostřednictvím online formulářea vydávají k nim svá stanoviska. Podněty projednané platformou se Evropská komise zavázala zohlednit ve svých pracovních programech.

Máte podnět na zjednodušení právních předpisů EU? Napište nám!

Úřad vlády vítá realistické, řešitelné a pro Českou republiku relevantní návrhy na zjednodušení a přehodnocení stávajících právních předpisů EU. Své podněty můžete zasílat prostřednictvím formuláře na této stránce, zástupce ČR v platformě REFIT je vyhodnotí a přednese Evropské komisi.