REFIT: pro zjednodušení evropské regulace

Cílem iniciativy REFIT (2016-2019) bylo zjednodušit evropské právní předpisy a snížit náklady na jejich provádění. Přehledný, stabilní a předvídatelný regulační rámec by pak měl přispět k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.

Program REFIT

Program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU – REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) spustila v roce 2012 Evropská komise s cílem zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zjednodušení legislativy může mít řadu podob: rušení nadbytečných právních aktů, využívání ustanovení o ukončení platnosti, stahování návrhů ještě v přípravné fázi legislativního procesu nebo nahrazování regulace měkčími formami (samoregulace).

Platforma REFIT

Platforma programu REFIT fungovala od ledna 2016 do října 2019, kdy jí vypršel mandát udělený Evropskou komisí. Prostřednictvím platformy chtěla Evropská komise vést ještě hlubší dialog s členskými zeměmi a zainteresovanými subjekty (stakeholdery) o tom, jak zlepšit právní předpisy EU. Platforma REFIT sestávala ze dvou stálých skupin – vládní skupinu tvořili představitelé jednotlivých členských států, skupinu stakeholderů tvořili zástupci obchodní sféry, sociálních partnerů, občanské společnosti, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Českou republiku ve vládní skupině zastupoval pan Jan Kravčík z Oddělení RIA Úřadu vlády.

Předsedou platformy REFIT byla první místopředseda Evropské komise a komisař pro lepší regulaci pan Frans Timmermans, skupinovým zasedáním předsedala paní Anne Bucherová, předsedkyně Výboru pro kontrolu regulace. Obě skupiny společně posuzovaly podněty na zjednodušení unijní legislativy, které EK zasílaly nejrůznější subjekty, organizace i občané prostřednictvím online formulářea vydávaly k nim svá stanoviska. Podněty projednané platformou se Evropská komise zavázala zohlednit ve svých pracovních programech.

Celkem platforma za necelé čtyři roky svého mandátu přijala okolo 200 stanovisek, která Evropská komise zohledňovala při provádění svých politik. Působení platformy REFIT označil první místopředseda Timmermans za velký úspěch. Nová Evropská komise při stanovování svých priorit nadále přikládá velkou váhu stanoviskům platformy REFIT a nový místopředseda EK pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič oznámil, že v blízké budoucnosti vznikne nová skupina na vysoké úrovni, která na práci platformy REFIT naváže.