Komise RIA

Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) je poradním orgánem a jednou z devíti pracovních komisí Legislativní rady vlády. Jejím úkolem je přezkoumávat a hodnotit kvalitu hodnocení dopadů k předkládaným právním předpisům. Česká republika patří mezi několik málo zemí, kde byl podobný nezávislý kontrolní orgán ustaven.

Co Komise RIA dělá

 • Posuzuje kvalitu zpracovaných RIA a připravuje k nim stanoviska.
 • Na základě zpracovaného přehledu dopadů doporučuje zpracování nebo nezpracování RIA,
 • Poskytuje konzultace k RIA v průběhu jejího zpracování ústředními orgány státní správy (na základě rozhodnutí představeného příslušného útvaru Sekce Legislativní rady vlády).

Členové komise RIA

 • Mgr. Ing. Lucie Zapletalová, M.A. – předsedkyně
 • JUDr. Petr Solský – místopředseda
 • Mgr. Miroslav Dvořák
 • Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Mandík
 • Mgr. Jan Matoušek
 • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
 • Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
 • Marek Ondroušek
 • Ing. Zbyněk Spousta
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
 • Mgr. Martina Vránová
 • Ing. Petr Zahradník, MSc.

Kdy Komise RIA vznikla

Komise RIA byla zřízena 1. listopadu 2011 novelizací Statutu Legislativní rady vlády v návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 768. Trend institucionalizace procesu RIA probíhá i v jiných státech OECD a EU, proto s některými zahraničními protějšky Komise RIA spolupracuje v iniciativě RegWatch Europe.