Komise RIA

Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) je poradním orgánem a jednou z devíti pracovních komisí Legislativní rady vlády. Jejím úkolem je přezkoumávat a hodnotit kvalitu hodnocení dopadů k předkládaným právním předpisům. Česká republika patří mezi několik málo zemí, kde byl podobný nezávislý kontrolní orgán ustaven.

Kdy Komise RIA vznikla

Komise RIA byla zřízena 1. listopadu 2011 novelizací Statutu Legislativní rady vlády v návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 768. Její vznik souvisí s trendem institucionalizace procesu RIA, který probíhá i v jiných státech OECD a EU. S některými zahraničními protějšky česká Komise RIA spolupracuje v iniciativě RegWatch Europe.

Co Komise RIA dělá

 • Posuzuje kvalitu zpracovaných RIA a připravuje k nim stanoviska.
 • Na základě zpracovaného přehledu dopadů doporučuje zpracování nebo nezpracování RIA,
 • Poskytuje konzultace k RIA v průběhu jejího zpracování ústředními orgány státní správy (na základě rozhodnutí představeného příslušného útvaru Sekce Legislativní rady vlády).

Členové komise RIA

 • prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně
 • prof. Ing. Petr Moos, CSc. – místopředseda
 • Mgr. Miroslav Dvořák
 • Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 • PhDr. Zdeněk Kudrna, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Mandík
 • Mgr. Jan Matoušek
 • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
 • Ing. Jiří Nekovář
 • Marek Ondroušek
 • doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
 • JUDr. Petr Solský
 • Radek Špicar, M.Phil.
 • Ing. Daniel Trnka
 • RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
 • Mgr. Martina Vránová
 • Mgr. Zdeněk Zajíček