Jednání Komise RIA v roce 2021

V prvním pololetí roku 2021 má Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace naplánováno 6 jednání (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mohou být prezenční projednání nahrazována formou per rollam).

  • Jednání Komise RIA č. 107 dne 26. února 2021
  • Jednání Komise RIA č. 108 dne 19. března 2021
  • Jednání Komise RIA č. 109 dne 9. dubna 2021
  • Jednání Komise RIA č. 110 dne 30. dubna 2021
  • Jednání Komise RIA č. 111 dne 21. května 2021
  • Jednání Komise RIA č. 112 dne 11. června 2021
  • Nezařazená stanoviska projednaná per rollam