Databáze konzultujících organizací

Nezbytnou podmínkou kvalitní RIA je práce s relevantními daty. Jednou z možností, jak tato data získat, jsou konzultace s těmi, kterých se návrh právní úpravy bude týkat.

Oslovit dotčené subjekty je obzvlášť důležité při vyhodnocování dopadů mimo veřejnou správu. Oslovení širokého okruhu subjektů v rámci průběhu konzultací a pečlivé zpracování a zohlednění relevantních komentářů a podnětů výrazně zvýší kvalitu navrhované regulace.

Proto byla pro zpracovatele RIA vytvořena Databáze konzultujících organizací (DataKO). Obsahuje seznam organizací z řad odborné, profesní i zájmové veřejnosti, které projevily zájem aktivně se podílet na procesu přípravy materiálů určených jak pro jednání vlády, tak strategických a konzultačních dokumentů pro další rozhodování orgánů veřejné správy.

Databáze, která je součástí informačního systému oběhu vládních dokumentů ODok, je přehledně členěna podle jednotlivých oblastí konzultací, do kterých se organizace na základě své působnosti zařadily. Správní úřady tak mají možnost cíleně oslovit organizace zaměřené na konzultované téma.

Jak se zapsat do DataKO

Máte zájem o zařazení své organizace do Databáze konzultujících organizací? Zažádejte prostřednictvím formuláře.

Úřad vlády České republiky si vyhrazuje možnost rozhodnout o případném nezařazení subjektu do databáze. Na zápis do databáze není právní nárok a ani z něho žádná práva nevznikají.