Co je to RIA?

Hodnocení dopadů regulace. Lidskou řečí: zkoumání toho, jak nás všechny ovlivní přijímané právní předpisy. Tento nástroj v Česku už nějakou dobu funguje. My na Úřadě vlády se snažíme, aby fungoval co nejlépe.

K čemu to je?

Svět je složitý a provázaný. Proto se tvůrci zákonů musí nejdřív důkladně zamýšlet, co všechno právní úpravou ovlivní, kolik to bude stát a zda něco podstatného nepřehlédli. K tomu jim právě pomáhá RIA.

Jak se to dělá?

Každý úřad, který chystá regulaci, povinně zpracovává hodnocení jejích dopadů. Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A k co nejsnadnějšímu zpracování hodnocení slouží naše dokumenty a metodiky.

Kam to směřuje?

Agenda lepší regulace je dnes celosvětový pojem a stále nabírá na významu. Proto se Úřad vlády aktivně podílí na jejím formování – ať už na půdě evropských institucí, nebo v dalších mezinárodních organizacích.

PF 2022
PF 2022

V období celoroční rekapitulace Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru a přejeme úspěšný start do nového roku 2022.

číst více
OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021
OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovala v pořadí již třetí vydání Výhledu regulatorní politiky, který mapuje úsilí členských zemí o zlepšení kvality regulace a přispívá ke sdílení osvědčených příkladů dobré praxe v oblasti regulatorní...

číst více