Co je to RIA?

Hodnocení dopadů regulace. Lidskou řečí: zkoumání toho, jak nás všechny ovlivní přijímané právní předpisy. Tento nástroj v Česku už nějakou dobu funguje. My na Úřadě vlády se snažíme, aby fungoval co nejlépe.

K čemu to je?

Svět je složitý a provázaný. Proto se tvůrci zákonů musí nejdřív důkladně zamýšlet, co všechno právní úpravou ovlivní, kolik to bude stát a zda něco podstatného nepřehlédli. K tomu jim právě pomáhá RIA.

Jak se to dělá?

Každý úřad, který chystá regulaci, povinně zpracovává hodnocení jejích dopadů. Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A k co nejsnadnějšímu zpracování hodnocení slouží naše dokumenty a metodiky.

Kam to směřuje?

Agenda lepší regulace je dnes celosvětový pojem a stále nabírá na významu. Proto se Úřad vlády aktivně podílí na jejím formování – ať už na půdě evropských institucí, nebo v dalších mezinárodních organizacích.

Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci

Komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy s podtitulem „Společnými silami vytváříme lepší legislativu EU“, v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)

Michal Mejstřík byl významný ekonom, který ovlivnil i právní svět. Vždy se zabýval nejenom ekonomickou realitou, ale kladl si otázky, jak nastavená pravidla právního prostředí ovlivňují či budou ovlivňovat byznys a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Otevíral diskusi...

číst více