Co je to RIA?

Hodnocení dopadů regulace. Lidskou řečí: zkoumání toho, jak nás všechny ovlivní přijímané právní předpisy. Tento nástroj v Česku už nějakou dobu funguje. My na Úřadě vlády se snažíme, aby fungoval co nejlépe.

K čemu to je?

Svět je složitý a provázaný. Proto se tvůrci zákonů musí nejdřív důkladně zamýšlet, co všechno právní úpravou ovlivní, kolik to bude stát a zda něco podstatného nepřehlédli. K tomu jim právě pomáhá RIA.

Jak se to dělá?

Každý úřad, který chystá regulaci, povinně zpracovává hodnocení jejích dopadů. Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A k co nejsnadnějšímu zpracování hodnocení slouží naše dokumenty a metodiky.

Kam to směřuje?

Agenda lepší regulace je dnes celosvětový pojem a stále nabírá na významu. Proto se Úřad vlády aktivně podílí na jejím formování – ať už na půdě evropských institucí, nebo v dalších mezinárodních organizacích.

Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna

Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2020, která je přílohou výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2020. Komise RIA se v roce 2020 zabývala 55 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 5 zasedání posuzovala...

číst více
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci

Komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy s podtitulem „Společnými silami vytváříme lepší legislativu EU“, v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více