Co je to RIA?

Hodnocení dopadů regulace. Lidskou řečí: zkoumání toho, jak nás všechny ovlivní přijímané právní předpisy. Tento nástroj v Česku už nějakou dobu funguje. My na Úřadě vlády se snažíme, aby fungoval co nejlépe.

K čemu to je?

Svět je složitý a provázaný. Proto se tvůrci zákonů musí nejdřív důkladně zamýšlet, co všechno právní úpravou ovlivní, kolik to bude stát a zda něco podstatného nepřehlédli. K tomu jim právě pomáhá RIA.

Jak se to dělá?

Každý úřad, který chystá regulaci, povinně zpracovává hodnocení jejích dopadů. Kvalitní RIA totiž vede ke kvalitní regulaci. A k co nejsnadnějšímu zpracování hodnocení slouží naše dokumenty a metodiky.

Kam to směřuje?

Agenda lepší regulace je dnes celosvětový pojem a stále nabírá na významu. Proto se Úřad vlády aktivně podílí na jejím formování – ať už na půdě evropských institucí, nebo v dalších mezinárodních organizacích.

Udržitelnost v RIA: Vyzkoušejte nového průvodce!
Udržitelnost v RIA: Vyzkoušejte nového průvodce!

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Oddělením RIA připravilo Průvodce zohledněním udržitelného rozvoje při hodnocení dopadů regulace (RIA). Nový nástroj usnadní zpracovatelům RIA začleňování principů udržitelnosti do procesu hodnocení dopadů a posílí tak...

číst více
Plán vyhlášek na rok 2024 schválen
Plán vyhlášek na rok 2024 schválen

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2024 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
Vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2024
Vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2024

Plán legislativních prací vlády na rok 2024 byl schválen usnesením č. 975 ze dne 20. prosince 2024. Ten vychází z úkolů vyplývajících z koaliční smlouvy, programového prohlášení vlády a výhledu legislativních prací vlády na léta 2021 až 2024 a reflektuje závazky České...

číst více