Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Oddělením RIA připravilo Průvodce zohledněním udržitelného rozvoje při hodnocení dopadů regulace (RIA). Nový nástroj usnadní zpracovatelům RIA začleňování principů udržitelnosti do procesu hodnocení dopadů a posílí tak komplexní přístup k tvorbě politik.

Průvodce se zaměřuje především na:

  • věcnou náplň udržitelného rozvoje
  • principy, na které by zpracovatelé RIA měli brát zřetel, jako jsou dlouhodobá perspektiva, hledisko příjemců nebo negativní vedlejší dopady
  • nástroje pro uvádění principů do praxe, jako jsou foresight a megatrendy, regulatorní sandboxy nebo behaviorální přístupy

Součástí průvodce je checklist neboli kontrolní seznam s návodnými otázkami, které pomáhají zohledňovat klíčová témata udržitelného rozvoje u dopadů hodnocených v RIA.

Průvodce byl představen na workshopu 25. května 2023 ve Strakově akademii, kde se o zkušenosti s jeho praktickým využitím podělili zástupci MŽP s kolegy z dalších ministerstev. V příštích měsících proběhne pilotní testování průvodce na vybraných legislativních materiálech, čímž se zahájí jeho postupné zavádění do praxe RIA v ČR.

Ve 2. zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti, která vyhodnocuje plnění strategického rámce ČR 2030, byl průvodce označen za jeden z pokroků ve vytváření soudržných politik.

Průvodce zohledněním udržitelného rozvoje při hodnocení dopadů regulace (RIA)