Jednání Komise RIA v roce 2022

V prvním čtvrtletí roku 2022 má Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace naplánovány 4 jednání (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mohou být prezenční projednání nahrazována formou per rollam).

  • Jednání Komise RIA č. 112 dne 7. ledna 2022
  • Jednání Komise RIA č. 113 dne 28. ledna 2022
  • Jednání Komise RIA č. 114 dne 18. února 2022
  • Jednání Komise RIA č. 115 dne 11. března 2022