Jednání Komise RIA v roce 2022

V roce 2022 má Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace naplánováno 11 jednání (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mohou být prezenční projednání nahrazována formou per rollam).