Jednání č. 118 dne 7. října 2022

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o správě voleb

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb