Prohlášení o přístupnosti

Oddělení RIA, organizační útvar Úřadu vlády České republiky, se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky ria.vlada.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. září 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Oddělením RIA, organizačního útvaru Úřadu vlády České republiky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto internetových stránek, velmi oceníme, když nám o něm dáte vědět na e-mail ria@vlada.cz.

Postupy pro prosazování práva

Neobdržíte-li uspokojivou odpověď na své oznámení nebo žádost zaslané v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, kontaktujte prosím Ministerstvo vnitra, které je orgánem příslušným pro prosazování práva v této věci, na adrese: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.