Jednání Komise RIA v roce 2020

V první polovině roku 2020 má Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace naplánováno 9 jednání.

  • Jednání Komise RIA č. 102 dne 10. ledna 2020
  • Jednání Komise RIA č. 103 dne 31. ledna 2020
  • Jednání Komise RIA č. 104 dne 21. února 2020
  • Jednání Komise RIA č. 105 dne 13. března 2020
  • Jednání Komise RIA č. 106 dne 3. dubna 2020
  • Jednání Komise RIA č. 107 dne 24. dubna 2020
  • Jednání Komise RIA č. 108 dne 15. května 2020
  • Jednání Komise RIA č. 109 dne 5. června 2020
  • Jednání Komise RIA č. 110 dne 26. června 2020
  • Nezařazená stanoviska projednaná per rollam