Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2020 per rollam

V roce 2020 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • č.j. 74/20
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j. 176/20
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j. 192/20
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 2019/876

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j. 193/20
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona o metrologii

 • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • č.j. 285/20
 • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)