Aktuality z oblasti hodnocení dopadů a lepší regulace

Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna

Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2020, která je přílohou výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2020. Komise RIA se v roce 2020 zabývala 55 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 5 zasedání posuzovala...

číst více
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci

Komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy s podtitulem „Společnými silami vytváříme lepší legislativu EU“, v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2021 schváleny

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)

Michal Mejstřík byl významný ekonom, který ovlivnil i právní svět. Vždy se zabýval nejenom ekonomickou realitou, ale kladl si otázky, jak nastavená pravidla právního prostředí ovlivňují či budou ovlivňovat byznys a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Otevíral diskusi...

číst více
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2019 zveřejněna
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2019 zveřejněna

Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2019, která je standardně přílohou výroční zprávy Legislativní rady vlády. Komise RIA se v roce 2019 zabývala závěrečnými zprávami RIA (ZZ RIA) ke 44 návrhům právních předpisů. V rámci svých 14...

číst více
Vláda schválila novou závaznou metodiku ministerstva vnitra
Vláda schválila novou závaznou metodiku ministerstva vnitra

V červenci vláda schválila novou Metodiku pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dokument z dílny Ministerstva vnitra nahrazuje dosavadní metodiku z roku 2007.  Metodika je praktickým průvodcem pro předběžné vyčíslení nových nákladů na...

číst více
Známe výsledky dotazníku k provádění RIA
Známe výsledky dotazníku k provádění RIA

Na konci roku 2019 uskutečnilo Oddělení RIA dotazníkové šetření k praxi provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) na ústředních orgánech státní správy. Zapojilo se téměř 100 zaměstnanců a zaměstnankyň těchto úřadů, kteří se na procesu RIA přímo podílejí. Ze zjištění...

číst více
Platforma Fit pro budoucnost bude nástupkyní platformy REFIT
Platforma Fit pro budoucnost bude nástupkyní platformy REFIT

Dne 11. května Evropská komise oznámila oficiální ustavení platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform, F4F) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže...

číst více
Oddělení RIA pracuje dál
Oddělení RIA pracuje dál

Vzhledem k opatřením přijatým vládou v souvislosti s epidemií COVID-19 pracuje Oddělení RIA v mírně omezeném režimu, nicméně stále jsme pro zpracovatele hodnocení dopadů k dispozici. I nadále poskytujeme metodickou podporu při zpracování RIA, i nadále se účastníme...

číst více
OECD publikovala principy dobré praxe pro RIA
OECD publikovala principy dobré praxe pro RIA

Při koncipování politiky, zákona či obecně jakéhokoliv pravidla by vláda měla vždy zvážit jeho dopady. K tomu má sloužit hodnocení dopadů regulace (regulatory impact assessment – RIA), které poskytuje těm, co rozhodují, klíčové informace o tom, jak regulovat pro...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2020 schváleny
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2020 schváleny

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek...

číst více
Sté jednání Komise RIA
Sté jednání Komise RIA

22. 11. 2019 se uskutečnilo 100. jednání Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (dále jen Komise RIA). Při příležitosti tohoto jubilea došlo k bilančnímu setkání mezi členy Komise RIA a zástupci Oddělení pro koordinaci procesu RIA z Úřadu vlády. Komise RIA...

číst více
Chcete přispět k lepší regulaci? Vyplňte dotazník!
Chcete přispět k lepší regulaci? Vyplňte dotazník!

Oddělení RIA na Úřadu vlády ČR spouští dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit bližší informace o provádění hodnocení dopadů regulace ve státní správě a přispět tak k dalšímu zkvalitnění procesu RIA v České republice. Praxe a zkušenosti z provádění RIA se na...

číst více
Změny v Komisi RIA
Změny v Komisi RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 30. 5. 2019 jmenovala s účinností od 1. června 2019 do funkce místopředsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) JUDr. Petra Solského. LRV současně vzala na vědomí rezignace dosavadních členů...

číst více
Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018 publikována
Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018 publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2018. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2018 (příloha 8)....

číst více
OECD zveřejnila zprávu o provádění lepší regulace v EU
OECD zveřejnila zprávu o provádění lepší regulace v EU

Dne 19. března 2019 byla publikována Zpráva o provádění lepší regulace napříč zeměmi EU (Better Regulation Practices across the European Union). Zpráva vznikla na žádost EU, přičemž OECD pro hodnocení využilo své indikátory regulatorní politiky. Hlavní zjištění lze...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2019 schváleny
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2019 schváleny

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek...

číst více
Druhý běh školení RIA zahájen
Druhý běh školení RIA zahájen

Vzhledem k zájmu, s jakým se setkala školení k problematice hodnocení dopadů zorganizovaná Úřadem vlády na jaře 2018, jsme připravili další školení obecné části RIA i na podzim ve čtyřech nových termínech: úterý 23. října čtvrtek 25. října úterý 30. října čtvrtek 1....

číst více
OECD zveřejnilo Výhled regulatorní politiky 2018
OECD zveřejnilo Výhled regulatorní politiky 2018

Dne 10. října 2018 byl publikován v pořadí již druhý Výhled regulatorní politiky, který sleduje, jak členské země OECD usilují o zlepšení kvality regulace. Výhled (ke stažení zde) byl zpracován na základě rozsáhlého sběru dat k indikátorům, který proběhl v roce 2017...

číst více
Proběhl audit ex post přezkumu právních předpisů EU
Proběhl audit ex post přezkumu právních předpisů EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) provedl rozsáhlý audit zaměřený na systém přezkumu právních předpisů EU ex post. V rámci auditu bylo vyhodnoceno 133 konkrétních přezkumů, provedených v letech 2013 až 2016 čtyřmi generálními ředitelstvími Komise. EÚD zjistil, že ustanovení...

číst více
Závěry pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu
Závěry pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „dělat méně, zato efektivněji“, předala svou závěrečnou zprávu předsedovi Evropské komise (EK) Jeanu-Claudu Junckerovi. Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda EK položil v listopadu 2017, když...

číst více
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k lepší regulaci
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k lepší regulaci

Veřejná konzultace má za cíl vyhodnotit, jestli nástroje a postupy, které Evropská komise používá ke zlepšování právní úpravy, fungují v praxi efektivně. Konzultace se zaměřuje na aspekty související s hodnocením dopadů nových návrhů, prováděním konzultací, zapojením...

číst více
Zveřejněna metodika k ex post RIA
Zveřejněna metodika k ex post RIA

Právní předpisy jsou vždy přijímány s určitými cíli. V době přijetí je však jejich reálné působení pouze odhadováno a společenský kontext, pro který jsou vytvářeny, se často mění. Proto by účinnost právních předpisů měla být po určité době podrobena...

číst více
227 úředníků proškoleno na RIA
227 úředníků proškoleno na RIA

V průběhu dubna a května se na Úřadě vlády uskutečnila série desíti seminářů zaměřených na problematiku RIA. Školení určené pro zaměstnance státní správy se setkalo s velkým zájmem a odezvou, účastnily se více než dvě stovky úředníků ze 27 státních institucí. O čem to...

číst více
Výroční zpráva LRV publikována
Výroční zpráva LRV publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2017. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2017 (příloha 8)....

číst více
Plán vyhlášek na rok 2018 schválen
Plán vyhlášek na rok 2018 schválen

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
První krok k digitálně přívětivě legislativě
První krok k digitálně přívětivě legislativě

Dne 18. září byla vláda ČR informována o dokumentu Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jde o první metodický materiál k naplnění principu digitálně přívětivé legislativy, který patří mezi jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální...

číst více
Vzdělávací manuál k RIA zveřejněn!
Vzdělávací manuál k RIA zveřejněn!

Nový vzdělávací manuál k RIA má ambici stát se neocenitelným zdrojem informací nejen pro ty, kteří se hodnocením dopadů regulace zabývají, ale i pro všechny zájemce o tuto problematiku. Začátkem září zveřejnil Úřad vlády Vzdělávací manuál k RIA. Padesátistránkový...

číst více
Redukční cíle na úrovni EU: čím dříve, tím lépe
Redukční cíle na úrovni EU: čím dříve, tím lépe

Nová studie tvrdí, že při snižování regulatorní zátěže jsou obecné cíle účinnější než cíle zaměřené na vybraná jednotlivá odvětví. Spíše než čekat na výsledky rozsáhlých měření je lepší tyto cíle stanovovat politickým rozhodnutím. Diskuze o potřebě konsolidace a...

číst více