Změny v Komisi RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 30. 5. 2019 jmenovala s účinností od 1. června 2019 do funkce místopředsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) JUDr. Petra Solského. LRV současně vzala na vědomí rezignace dosavadních členů...

číst více
Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018 publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2018. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2018 (příloha 8)....

číst více
OECD zveřejnila zprávu o provádění lepší regulace v EU

Dne 19. března 2019 byla publikována Zpráva o provádění lepší regulace napříč zeměmi EU (Better Regulation Practices across the European Union). Zpráva vznikla na žádost EU, přičemž OECD pro hodnocení využilo své indikátory regulatorní politiky. Hlavní zjištění lze...

číst více
Oddělení RIA hledá nové kolegy a kolegyně!

Zajímá vás hodnocení dopadů regulace, nebo s ním už dokonce máte zkušenosti? Chtěli byste pracovat na Úřadě vlády České republiky v útvaru, který má RIA přímo v gesci? Potom by vás mohlo zajímat, že Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) hledá...

číst více
Plány vyhlášek a legislativních prací na rok 2019 schváleny

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek...

číst více
Druhý běh školení RIA zahájen

Vzhledem k zájmu, s jakým se setkala školení k problematice hodnocení dopadů zorganizovaná Úřadem vlády na jaře 2018, jsme připravili další školení obecné části RIA i na podzim ve čtyřech nových termínech: úterý 23. října čtvrtek 25. října úterý 30. října čtvrtek 1....

číst více
OECD zveřejnilo Výhled regulatorní politiky 2018

Dne 10. října 2018 byl publikován v pořadí již druhý Výhled regulatorní politiky, který sleduje, jak členské země OECD usilují o zlepšení kvality regulace. Výhled (ke stažení zde) byl zpracován na základě rozsáhlého sběru dat k indikátorům, který proběhl v roce 2017...

číst více
Proběhl audit ex post přezkumu právních předpisů EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) provedl rozsáhlý audit zaměřený na systém přezkumu právních předpisů EU ex post. V rámci auditu bylo vyhodnoceno 133 konkrétních přezkumů, provedených v letech 2013 až 2016 čtyřmi generálními ředitelstvími Komise. EÚD zjistil, že ustanovení...

číst více
Závěry pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „dělat méně, zato efektivněji“, předala svou závěrečnou zprávu předsedovi Evropské komise (EK) Jeanu-Claudu Junckerovi. Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda EK položil v listopadu 2017, když...

číst více
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k lepší regulaci

Veřejná konzultace má za cíl vyhodnotit, jestli nástroje a postupy, které Evropská komise používá ke zlepšování právní úpravy, fungují v praxi efektivně. Konzultace se zaměřuje na aspekty související s hodnocením dopadů nových návrhů, prováděním konzultací, zapojením...

číst více
Zveřejněna metodika k ex post RIA

Právní předpisy jsou vždy přijímány s určitými cíli. V době přijetí je však jejich reálné působení pouze odhadováno a společenský kontext, pro který jsou vytvářeny, se často mění. Proto by účinnost právních předpisů měla být po určité době podrobena...

číst více
227 úředníků proškoleno na RIA

V průběhu dubna a května se na Úřadě vlády uskutečnila série desíti seminářů zaměřených na problematiku RIA. Školení určené pro zaměstnance státní správy se setkalo s velkým zájmem a odezvou, účastnily se více než dvě stovky úředníků ze 27 státních institucí. O čem to...

číst více
Výroční zpráva LRV publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2017. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2017 (příloha 8)....

číst více
Plán vyhlášek na rok 2018 schválen

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
První krok k digitálně přívětivě legislativě

Dne 18. září byla vláda ČR informována o dokumentu Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jde o první metodický materiál k naplnění principu digitálně přívětivé legislativy, který patří mezi jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální...

číst více
Vzdělávací manuál k RIA zveřejněn!

Nový vzdělávací manuál k RIA má ambici stát se neocenitelným zdrojem informací nejen pro ty, kteří se hodnocením dopadů regulace zabývají, ale i pro všechny zájemce o tuto problematiku. Začátkem září zveřejnil Úřad vlády Vzdělávací manuál k RIA. Padesátistránkový...

číst více
Redukční cíle na úrovni EU: čím dříve, tím lépe

Nová studie tvrdí, že při snižování regulatorní zátěže jsou obecné cíle účinnější než cíle zaměřené na vybraná jednotlivá odvětví. Spíše než čekat na výsledky rozsáhlých měření je lepší tyto cíle stanovovat politickým rozhodnutím. Diskuze o potřebě konsolidace a...

číst více