Aktuality z oblasti hodnocení dopadů a lepší regulace

Udržitelnost v RIA: Vyzkoušejte nového průvodce!
Udržitelnost v RIA: Vyzkoušejte nového průvodce!

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Oddělením RIA připravilo Průvodce zohledněním udržitelného rozvoje při hodnocení dopadů regulace (RIA). Nový nástroj usnadní zpracovatelům RIA začleňování principů udržitelnosti do procesu hodnocení dopadů a posílí tak...

číst více
Plán vyhlášek na rok 2024 schválen
Plán vyhlášek na rok 2024 schválen

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2024 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
Vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2024
Vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2024

Plán legislativních prací vlády na rok 2024 byl schválen usnesením č. 975 ze dne 20. prosince 2023. Ten vychází z úkolů vyplývajících z koaliční smlouvy, programového prohlášení vlády a výhledu legislativních prací vlády na léta 2021 až 2024 a reflektuje závazky České...

číst více
Evropská komise zveřejnila roční analýzu zátěže za rok 2022
Evropská komise zveřejnila roční analýzu zátěže za rok 2022

Roční analýza zátěže (Annual Burden Survey) za rok 2022 přináší informace o pokroku a konkrétních úspěších dosažených v rámci plného uplatňování zásady "jeden přijmout – jeden zrušit", programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a opatřeních přijatých v...

číst více
Dopady na rodinu mají svou metodiku
Dopady na rodinu mají svou metodiku

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Metodiku hodnocení dopadů na rodiny, která ve třech krocích vysvětluje, jak posuzovat efekty nových legislativních a nelegislativních úprav na různé typy rodin a jejich životní situace. Doporučující metodika...

číst více
Přezkum účinnosti regulace od 2025 nově
Přezkum účinnosti regulace od 2025 nově

Přezkum účinnosti právních předpisů bude mít od roku 2025 v České republice novou, jednotnou podobu. Zavedení takzvané ex post RIA, která je přirozeným završením stávajícího systému hodnocení dopadů regulace (RIA), schválila vláda na jednání 14. června 2023. U velké...

číst více
Nový předseda a člen Komise RIA
Nový předseda a člen Komise RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 28. 7. 2022 jmenovala s účinností od 1. srpna 2022 do funkce předsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Mgr. et Mgr. Marka Havrdu, MA, MPA, Ph.D. Jedná se o dlouholetého a velmi zkušeného...

číst více
Zesnula profesorka Jiřina Jílková
Zesnula profesorka Jiřina Jílková

Dne 21. 6. 2022 náhle skonala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR. Paní profesorka spojila svůj akademický život s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působila v...

číst více
Plán legislativních prací na rok 2022 schválen
Plán legislativních prací na rok 2022 schválen

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 byl schválen vládou usnesením č. 332 ze dne 27. dubna 2022. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2020 až 2023 a...

číst více
Plán vyhlášek na rok 2022 schválen
Plán vyhlášek na rok 2022 schválen

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2022 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek...

číst více
PF 2022
PF 2022

V období celoroční rekapitulace Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru a přejeme úspěšný start do nového roku 2022.

číst více
OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021
OECD publikovala Výhled regulatorní politiky 2021

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovala v pořadí již třetí vydání Výhledu regulatorní politiky, který mapuje úsilí členských zemí o zlepšení kvality regulace a přispívá ke sdílení osvědčených příkladů dobré praxe v oblasti regulatorní...

číst více
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2020 zveřejněna

Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2020, která je přílohou výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2020. Komise RIA se v roce 2020 zabývala 55 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 5 zasedání posuzovala...

číst více
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci
Evropská komise publikovala sdělení k lepší regulaci

Komise přijala sdělení o zlepšování právní úpravy s podtitulem „Společnými silami vytváříme lepší legislativu EU“, v němž navrhuje řadu způsobů, jak zlepšit proces tvorby právních předpisů EU. Aby Komise pomohla čelit současným i budoucím výzvám, navrhla tato...

číst více
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)
Vzpomínka na Michala Mejstříka (1952–2021)

Michal Mejstřík byl významný ekonom, který ovlivnil i právní svět. Vždy se zabýval nejenom ekonomickou realitou, ale kladl si otázky, jak nastavená pravidla právního prostředí ovlivňují či budou ovlivňovat byznys a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Otevíral diskusi...

číst více
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2019 zveřejněna
Zpráva o činnosti Komise RIA za rok 2019 zveřejněna

Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2019, která je standardně přílohou výroční zprávy Legislativní rady vlády. Komise RIA se v roce 2019 zabývala závěrečnými zprávami RIA (ZZ RIA) ke 44 návrhům právních předpisů. V rámci svých 14...

číst více
Vláda schválila novou závaznou metodiku ministerstva vnitra
Vláda schválila novou závaznou metodiku ministerstva vnitra

V červenci vláda schválila novou Metodiku pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dokument z dílny Ministerstva vnitra nahrazuje dosavadní metodiku z roku 2007.  Metodika je praktickým průvodcem pro předběžné vyčíslení nových nákladů na...

číst více
Známe výsledky dotazníku k provádění RIA
Známe výsledky dotazníku k provádění RIA

Na konci roku 2019 uskutečnilo Oddělení RIA dotazníkové šetření k praxi provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) na ústředních orgánech státní správy. Zapojilo se téměř 100 zaměstnanců a zaměstnankyň těchto úřadů, kteří se na procesu RIA přímo podílejí. Ze zjištění...

číst více
Platforma Fit pro budoucnost bude nástupkyní platformy REFIT
Platforma Fit pro budoucnost bude nástupkyní platformy REFIT

Dne 11. května Evropská komise oznámila oficiální ustavení platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform, F4F) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže...

číst více
Oddělení RIA pracuje dál
Oddělení RIA pracuje dál

Vzhledem k opatřením přijatým vládou v souvislosti s epidemií COVID-19 pracuje Oddělení RIA v mírně omezeném režimu, nicméně stále jsme pro zpracovatele hodnocení dopadů k dispozici. I nadále poskytujeme metodickou podporu při zpracování RIA, i nadále se účastníme...

číst více
OECD publikovala principy dobré praxe pro RIA
OECD publikovala principy dobré praxe pro RIA

Při koncipování politiky, zákona či obecně jakéhokoliv pravidla by vláda měla vždy zvážit jeho dopady. K tomu má sloužit hodnocení dopadů regulace (regulatory impact assessment – RIA), které poskytuje těm, co rozhodují, klíčové informace o tom, jak regulovat pro...

číst více
Sté jednání Komise RIA
Sté jednání Komise RIA

22. 11. 2019 se uskutečnilo 100. jednání Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (dále jen Komise RIA). Při příležitosti tohoto jubilea došlo k bilančnímu setkání mezi členy Komise RIA a zástupci Oddělení pro koordinaci procesu RIA z Úřadu vlády. Komise RIA...

číst více
Chcete přispět k lepší regulaci? Vyplňte dotazník!
Chcete přispět k lepší regulaci? Vyplňte dotazník!

Oddělení RIA na Úřadu vlády ČR spouští dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit bližší informace o provádění hodnocení dopadů regulace ve státní správě a přispět tak k dalšímu zkvalitnění procesu RIA v České republice. Praxe a zkušenosti z provádění RIA se na...

číst více
Změny v Komisi RIA
Změny v Komisi RIA

Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 30. 5. 2019 jmenovala s účinností od 1. června 2019 do funkce místopředsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) JUDr. Petra Solského. LRV současně vzala na vědomí rezignace dosavadních členů...

číst více
Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018 publikována
Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2018 publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2018. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2018 (příloha 8)....

číst více
OECD zveřejnila zprávu o provádění lepší regulace v EU
OECD zveřejnila zprávu o provádění lepší regulace v EU

Dne 19. března 2019 byla publikována Zpráva o provádění lepší regulace napříč zeměmi EU (Better Regulation Practices across the European Union). Zpráva vznikla na žádost EU, přičemž OECD pro hodnocení využilo své indikátory regulatorní politiky. Hlavní zjištění lze...

číst více
Druhý běh školení RIA zahájen
Druhý běh školení RIA zahájen

Vzhledem k zájmu, s jakým se setkala školení k problematice hodnocení dopadů zorganizovaná Úřadem vlády na jaře 2018, jsme připravili další školení obecné části RIA i na podzim ve čtyřech nových termínech: úterý 23. října čtvrtek 25. října úterý 30. října čtvrtek 1....

číst více
OECD zveřejnilo Výhled regulatorní politiky 2018
OECD zveřejnilo Výhled regulatorní politiky 2018

Dne 10. října 2018 byl publikován v pořadí již druhý Výhled regulatorní politiky, který sleduje, jak členské země OECD usilují o zlepšení kvality regulace. Výhled (ke stažení zde) byl zpracován na základě rozsáhlého sběru dat k indikátorům, který proběhl v roce 2017...

číst více
Proběhl audit ex post přezkumu právních předpisů EU
Proběhl audit ex post přezkumu právních předpisů EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) provedl rozsáhlý audit zaměřený na systém přezkumu právních předpisů EU ex post. V rámci auditu bylo vyhodnoceno 133 konkrétních přezkumů, provedených v letech 2013 až 2016 čtyřmi generálními ředitelstvími Komise. EÚD zjistil, že ustanovení...

číst více
Závěry pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu
Závěry pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „dělat méně, zato efektivněji“, předala svou závěrečnou zprávu předsedovi Evropské komise (EK) Jeanu-Claudu Junckerovi. Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda EK položil v listopadu 2017, když...

číst více
Zveřejněna metodika k ex post RIA
Zveřejněna metodika k ex post RIA

Právní předpisy jsou vždy přijímány s určitými cíli. V době přijetí je však jejich reálné působení pouze odhadováno a společenský kontext, pro který jsou vytvářeny, se často mění. Proto by účinnost právních předpisů měla být po určité době podrobena...

číst více
227 úředníků proškoleno na RIA
227 úředníků proškoleno na RIA

V průběhu dubna a května se na Úřadě vlády uskutečnila série desíti seminářů zaměřených na problematiku RIA. Školení určené pro zaměstnance státní správy se setkalo s velkým zájmem a odezvou, účastnily se více než dvě stovky úředníků ze 27 státních institucí. O čem to...

číst více
Výroční zpráva LRV publikována
Výroční zpráva LRV publikována

Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2017. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2017 (příloha 8)....

číst více
Plán vyhlášek na rok 2018 schválen
Plán vyhlášek na rok 2018 schválen

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k...

číst více
První krok k digitálně přívětivě legislativě
První krok k digitálně přívětivě legislativě

Dne 18. září byla vláda ČR informována o dokumentu Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Jde o první metodický materiál k naplnění principu digitálně přívětivé legislativy, který patří mezi jeden z evropských principů moderní veřejné správy a digitální...

číst více
Vzdělávací manuál k RIA zveřejněn!
Vzdělávací manuál k RIA zveřejněn!

Nový vzdělávací manuál k RIA má ambici stát se neocenitelným zdrojem informací nejen pro ty, kteří se hodnocením dopadů regulace zabývají, ale i pro všechny zájemce o tuto problematiku. Začátkem září zveřejnil Úřad vlády Vzdělávací manuál k RIA. Padesátistránkový...

číst více
Redukční cíle na úrovni EU: čím dříve, tím lépe
Redukční cíle na úrovni EU: čím dříve, tím lépe

Nová studie tvrdí, že při snižování regulatorní zátěže jsou obecné cíle účinnější než cíle zaměřené na vybraná jednotlivá odvětví. Spíše než čekat na výsledky rozsáhlých měření je lepší tyto cíle stanovovat politickým rozhodnutím. Diskuze o potřebě konsolidace a...

číst více