Oddělení RIA na Úřadu vlády ČR spouští dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit bližší informace o provádění hodnocení dopadů regulace ve státní správě a přispět tak k dalšímu zkvalitnění procesu RIA v České republice.

Praxe a zkušenosti z provádění RIA se na jednotlivých úřadech často liší, dokonce mohou být různé i v rámci jednoho úřadu. Abychom měli lepší představu například o personálním zajištění, časové náročnosti nebo dovednostech, které zpracovatelé považují za nezbytné pro správné provedení RIA, vytvořili jsme pro ně online dotazník.

Pokud pracujete na některém z úřadů státní správy a máte s RIA zkušenosti, budeme rádi, když jej vyplníte. Průzkum je zcela anonymní a vyplnění dotazníku by nemělo zabrat víc než 10 minut. Veškeré výstupy z průzkumu budou použity pouze pro interní potřeby Oddělení RIA, případně zúročeny při školeních RIA pro zaměstnance a zaměstnankyně státní správy.

Dotazník lze vyplnit do 31. prosince 2019.

Dotazník RIA 2019