Platforma Fit pro budoucnost

Dne 11. května Evropská komise oznámila oficiální ustavení platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform, F4F) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže pro občany a podniky.

Nová platforma spadá do portfolia místopředsedy Evropské komise pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroše Šefčoviče a navazuje na činnost platformy REFIT, jejíž mandát vypršel v říjnu 2019. Stejně jako její předchůdkyně se bude skládat z vládní skupiny, v níž bude každý členský stát zastoupen jedním zástupcem, a skupinou zúčastněných stran (stakeholderů).

Platforma F4F bude mít za cíl zpracování podnětů pro snižování zátěže plynoucí z právních předpisů EU. Zjednodušení legislativy může mít řadu podob: rušení nadbytečných právních aktů, využívání ustanovení o ukončení platnosti, stahování návrhů ještě v přípravné fázi legislativního procesu nebo nahrazování regulace měkčími formami (samoregulace). Navíc se má nová platforma zaměřit na hledání možností většího využití digitálních nástrojů pro zjednodušování administrativy vyplývající z unijní regulace.

Českou republiku bude v nové platformě zastupovat pan Jan KravčíkOddělení RIA Úřadu vlády, který od roku 2015 zastupoval Česko platformě REFIT. Finální podoba obsazení platformy F4F bude známá na podzim 2020, poté co EK vyhodnotí přihlášky do skupiny zúčastněných stran. První jednání platformy je očekáváno ve třetím čtvrtletí 2020. Mandát nové platformy bude trvat po dobu působení současné Evropské komise, tedy do listopadu 2024.

Máte-li vlastní podnět na snížení administrativní a regulační zátěže, jejíž původ je v právních předpisech EU, můžete jej předat Evropské komisi prostřednictvím oficiálního webového formuláře Podělte se o svůj názor. Podněty lze zasílat v kterémkoli z oficiálních jazyků EU, tedy i v češtině. V případě potřeby se obracejte na zástupce ČR v platformě Jana Kravčíka, který vám s předáním vašeho podnětu Evropské komisi pomůže.