Výbor pro regulatorní politiku OECD

Úkolem Výboru pro regulatorní politiku (Regulatory Policy Committee – RPC) OECD je pomáhat členským i nečlenským zemím při vytváření a následném posilování regulatorních reforem (politik). Cílem je učit se ze zkušeností ostatních při zdokonalování vlastních regulatorních politik, nástrojů i institucí.

OECD ve vztahu k regulatorní politice:

Zasedání RPC se koná dvakrát ročně, zpravidla v dubnu a listopadu, v pařížském ústředí OECD. Českou republiku na jednání zastupují experti z Úřadu vlády ČR.