RegWatchEurope

Platforma RegWatchEurope (RWE) sdružuje od roku 2014 evropské nezávislé dozorové orgány, které jsou zapojené do posuzování dopadů nových právních předpisů a které radí svým vládám v opatřeních na omezení byrokracie a zlepšení kvality právních předpisů.

Členové

Cíle iniciativy

  • posílení vlastní expertízy na základě výměny znalostí a sdílené nejlepší praxe;
  • posílení přístupu EU k lepší regulaci;
  • informování dalších členských států EU/EFTA (Evropská zóna volního obchodu) o přidané hodnotě vnějšího a nezávislého posuzování hodnocení dopadů na národní bázi či na úrovni mezinárodních organizací;
  • poradenství pro národní vlády ohledně kvality hodnocení dopadů regulace v EU a možných redukcí objemu evropské

Aktivity

V roce 2016 došlo k zesílení aktivit RWE a k institucionalizaci spolupráce vytvořením rotujícího předsednictví. Předsedající orgán, respektive jeho sekretariát, zároveň zajišťují funkci sekretariátu celé platformy, a to po dobu 12 měsíců. Kromě pravidelných jednání RWE se uskutečnilo i několik setkání s představiteli mezinárodních a unijních institucí, včetně jednání s prvním místopředsedou EK pro lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv Fransem Timmermansem. Ve spolupráci s bruselským think-tankem CEPS (Centre for European Policy Studies) připravil RWE studii proveditelnosti zavedení redukčních cílů na úrovni EU, která byla představena veřejnosti a zástupcům EK v červenci 2017. V roce 2019 RWE uspořádalo kromě svých pravidelných setkání také čtyři tematické workshopy. V roce 2020 se platforma rozšířila o dánský dozorový orgán. Jednání RWE se nepravidelně účastní také experti na lepší regulaci z Litvy, Estonska a Slovenska.