Pravidelné jednání Better Regulation Network (BRN) tentokrát proběhlo v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2019 pod taktovkou Ministerstva průmyslu obchodu, Úřadu vlády ČR a Ministerstva vnitra. Meetingu se zúčastnilo na 70 českých i zahraničních expertů z celkem 26 zemí. Tématem byly zjednodušující projekty a procesy.

Jednání proběhlo v historických prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku. První den vystoupili čeští experti z Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra, aby účastníky seznámili s agendou lepší regulace v České republice obecně, ale také ve vztahu k podnikatelskému prostředí. Následně vystoupily zástupkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků Pavla Břečková a předsedkyně komise pro hodnocení dopadů regulace prof. Jiřina Jílková, aby představily svoji perspektivu k problematice.

Zástupci Itálie a Portugalska a zároveň členové sítě informovali o aktuálním vývoji a projektech na domácí úrovni. Čtvrteční jednání ukončilo expozé sekretariátu BRN a potom přišel na řadu neformální program s prohlídkou centra města a večeří v Obecním domě, kde pokračovaly živé diskuze nad tématem a výměna národních zkušeností.

Páteční program zahájili experti z mezinárodních organizací. Daniel Trnka z OECD se zaměřil na přístupy členských zemí OECD ke zjednodušování a Joanna Leszczuk z Evropské komise shrnula agendu lepší regulace na evropské úrovni. Radana Kubová z Oddělení RIA Úřadu vlády pohovořila o procesu RIA v České republice a chystaných krocích směrem ke zjednodušování. Zástupce Ministerstva vnitra pak seznámil zahraniční hosty s Portálem občana.

Následoval blok prezentací zkušeností vybraných zemí. Tentokráte vystoupili se svými příspěvky k problematice zjednodušování národní experti z Velké Británie, Irska a Estonska. Na závěr jednání proběhl tradiční workshop, ceněný zejména pro možnost hlubší diskuze. Ve třech skupinách probíhala diskuze o tom, jak jednotlivé země přistupují ke zjednodušování a snižování zátěže pro občany a podnikatele, jaké jsou překážky, ale i možné stimuly pro zjednodušovací projekty a procesy.

Další pravidelné jednání sítě evropských expertů na lepší regulaci proběhne na začátku prosince v Berlíně. Tématem bude „one-in, one-out na evropské úrovni“.