Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Metodiku hodnocení dopadů na rodiny, která ve třech krocích vysvětluje, jak posuzovat efekty nových legislativních a nelegislativních úprav na různé typy rodin a jejich životní situace.

Doporučující metodika nepředstavuje zcela novou povinnost pro zpracovatele hodnocení dopadů, má pouze posílit schopnost zohledňovat perspektivu rodiny a cíle rodinné politiky při tvorbě nových opatření.

Prioritizaci aspektu rodiny při posuzování dopadů přinesly změny Legislativních pravidel vlády, Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Jednacího řádu vlády, které jsou aplikovány v materiálech předložených do připomínkového řízení po 31. březnu 2023. Zavedením hodnocení dopadů na rodiny dochází k plnění závazku daného Programovým prohlášením vlády.

V případě dotazů týkajících se metodiky se obracejte na Oddělení RIA a Oddělení koncepce rodinné politiky (jirina.kunaskova@mpsv.cz) Ministerstva práce a sociálních věcí.