Plán legislativních prací vlády na rok 2024 byl schválen usnesením č. 975 ze dne 20. prosince 2023. Ten vychází z úkolů vyplývajících z koaliční smlouvy, programového prohlášení vlády a výhledu legislativních prací vlády na léta 2021 až 2024 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii.

Plán obsahuje celkem 92 úkolů (2 věcné záměry, 62 návrhů zákonů a 28 návrhů nařízení vlády), přičemž u 44 byla indikována povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA). V ostatních případech budou dopady vyhodnoceny v rámci důvodové zprávy respektive odůvodnění.

Plán legislativních prací vlády na rok 2024