Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2018. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2018 (příloha 8).

Komise RIA se v roce 2018 zabývala 22 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 13 zasedání posuzovala závěrečné zprávy RIA u 18 návrhů právních předpisů. Další 4 závěrečné zprávy RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). Dohromady se jednalo o:

  • 2 věcné záměry zákona;
  • 20 návrhů zákonů.

Kompletní výroční zpráva Legislativní rady vlády je k dispozici zde.