Evropská komise v listopadu 2021 aktualizovala Pokyny pro zlepšování právní úpravy (Better Regulation Guidelines) a doprovodnou Sadu nástrojů pro zlepšování právní úpravy (Better Regulation Toolbox). Těmito dokumenty se Komise řídí při přípravě nových iniciativ a návrhů a při další práci na stávajících právních předpisech a na jejich hodnocení ve všech fázích legislativního cyklu.

Pokyny napomáhají Komisi k dosažení dosažení cílů v oblasti zlepšování právní úpravy. Obsahují vysvětlení, co je agenda lepší regulace a jakým způsobem by se měla politika Komise v této oblasti uplatňovat na každodenní bázi. Aktualizace pokynů vychází z politického směřování, které bylo představeno v dubnovém Sdělení k lepší regulaci a dále staví na dlouhodobých zkušenostech s politikou zlepšování právní úpravy. Přidružená sada nástrojů poté obsahuje podrobné instrukce a doporučení k používání principů lepší regulace v praxi.

Rozsáhlá změna pokynů a sady nástrojů přinesla zejména:

  • zakomponování zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“,
  • zavedení souboru nových pravidel pro vedení veřejných konzultací včetně zavedení jednotné konzultace stakeholderů prostřednictvím Výzvy k předložení faktických podkladů,
  • integraci strategického výhledu do tvorby politik,
  • začlenění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje,
  • změnu struktury přezkumů regulace a
  • zavedení behaviorálních přístupů k tvorbě regulace a užití regulatorních sandboxů.

Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení zde.