22. 11. 2019 se uskutečnilo 100. jednání Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (dále jen Komise RIA). Při příležitosti tohoto jubilea došlo k bilančnímu setkání mezi členy Komise RIA a zástupci Oddělení pro koordinaci procesu RIA z Úřadu vlády.

Komise RIA se poprvé sešla 11. 11. 2011. Celkem se v ní vystřídalo 29 expertů na oblast ekonomie, práva i dalších společenských věd. 6 členů z původního složení v ní působí dodnes (J. Jílková, P. Solský, D. Münich, J. Vozáb, J. Nekovář, R. Špicar). V Komisi působí zástupci akademické sféry, dotčených subjektů i státní správy.

Komise RIA během svého působení posoudila celkem 508 návrhů právních předpisů (ve 380 případech se jednalo o návrhy zákonů) a vydala k nim 674 stanovisek. Rozdílný souhrnný počet návrhů právních předpisů a stanovisek vyplývá ze skutečnosti, že k některým návrhům bylo vydáno opakované stanovisko (v 7 případech i 2 opakovaná stanoviska), zároveň ale v některých případech bylo vydáno jedno společné stanovisko pro více návrhů. Typicky v případech, kdy byl návrh zákona doprovázen samostatným změnovým zákonem nebo prováděcím předpisem.

Několik zajímavostí o činnosti Komise RIA lze nalézt v přiložené prezentaci.

Od nového roku bude PK RIA působit v novém složení. LRV vzala na vědomí rezignaci doc. Ing. Tomáš Pavelky, Ph.D. a jmenovala členem komise Ing. Vladimíra Štípka, Ph.D.