Dne 21. 6. 2022 náhle skonala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – předsedkyně Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR.

Paní profesorka spojila svůj akademický život s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působila v letech 2011–2017 jako prorektorka pro vědu a poté jako garant oborů na Fakultě sociálně ekonomické. Její vědeckou specializací byla problematika politiky životního prostředí, regulace a hodnocení dopadů státních intervencí a politik. Byla členkou akademických grémií v Německu a České republice, je autorkou nebo spoluautorkou řady monografií, vědeckých článků a studií.

V Komisi RIA působila už od jejího založení v roce 2011 a od roku 2015 byla její předsedkyní. Profesorka Jílková byla velmi aktivní také v mezinárodní spolupráci v oblasti lepší regulace. Pracovala jako expert pro OECD a Evropskou komisi. V letošním roce předsedala platformě RegWatchEurope, která sdružuje nezávislé evropské dozorové a poradní orgány pro hodnocení dopadů regulace. Začátkem června přivítala na jednání v Praze předsedy dozorových orgánů z Německa, Nizozemska, Norska, Švédska, Dánska, Finska a Velké Británie.

„Zpráva o náhlém skonu paní profesorky mě i mé kolegy velmi zasáhla. Profesorka Jílková dokázala udržet vysoký standard práce Komise RIA i během pandemické krize a nahradit ji v roli předsedkyně bude velice těžké,“ uvedl ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.