Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) publikovala v pořadí již třetí vydání Výhledu regulatorní politiky, který mapuje úsilí členských zemí o zlepšení kvality regulace a přispívá ke sdílení osvědčených příkladů dobré praxe v oblasti regulatorní politiky.

Výhled poskytuje jedinečné poznatky o tom, jak země přistupují k navrhování, prosazování a revizi právních předpisů, a doporučuje, kam mohou státy nejlépe zaměřit své úsilí, aby zajistily co nejkvalitnější právní prostředí. Mimoto se Výhled zabývá některými inovativními přístupy k tvorbě právních předpisů, jako jsou regulatorní pískoviště (regulatory sandboxes), behaviorální přístup ke tvorbě politik a regulace založená na výsledcích, datech a rizicích.

Nedílnou součástí zprávy je aktualizace indikátorů regulatorní politiky a správy (iREG), které se zaměřují na tři základní oblasti regulatorní politiky: zapojení stakeholderů, hodnocení dopadů regulace (ex ante RIA) a zpětné přezkumy regulace (ex post RIA). Rozsáhlý sběr dat proběhl v roce 2020 a zúčastnilo se ho všech 38 členských zemí OECD a Evropská unie.

Celá publikace je k dispozici ke stažení zde.