Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 28. 7. 2022 jmenovala s účinností od 1. srpna 2022 do funkce předsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) Mgr. et Mgr. Marka Havrdu, MA, MPA, Ph.D.

Jedná se o dlouholetého a velmi zkušeného člena pracovní komise s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti hodnocení dopadů veřejných politik a intervencí a evidence-based policy making. Marek Havrda naváže na činnost zesnulé předsedkyně prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc. také v oblasti mezinárodní spolupráce, kde se ujme předsednictví platformy RegWatchEurope sdružující evropské nezávislé dozorové orgány pro posuzování dopadů nových právních předpisů.

Současně Komisi RIA doplnil nový člen Ing. Petr Zahradník, MSc., vysoce uznávaný ekonomický expert, poradce v oblasti hospodářské politiky, makroekonomické analýzy a tvorby strategických dokumentů především v kontextu hospodářské, fiskální a finanční politiky Evropské unie.