Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 byl schválen vládou usnesením č. 332 ze dne 27. dubna 2022. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2020 až 2023 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii.

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022