Legislativní rada vlády publikovala svou výroční zprávu za rok 2017. Její součástí je i Rozbor zasedání pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) a hodnocení projednávaných návrhů právních předpisů v roce 2017 (příloha 8).

Komise RIA se v roce 2017 zabývala 32 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 11 zasedání posuzovala závěrečné zprávy RIA u 27 návrhů právních předpisů. Dalších 5 závěrečných zpráv RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). Dohromady se jednalo o:

  • 5 věcných záměrů zákona;
  • 24 návrhů zákonů;
  • 1 návrh nařízení vlády;
  • 2 návrhy vyhlášek.

Kompletní výroční zpráva Legislativní rady vlády je k dispozici zde.