Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2020, která je přílohou výroční zprávy o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2020.

Komise RIA se v roce 2020 zabývala 55 závěrečnými zprávami RIA. V rámci svých 5 zasedání posuzovala závěrečné zprávy RIA u 20 návrhů právních předpisů. Dalších 35 závěrečných zpráv RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). Dohromady se jednalo o:

4 věcné záměry zákona,

48 návrhů zákonů,

2 nařízení vlády,

1 vyhlášku.

Kompletní výroční zpráva Legislativní rady vlády je k dispozici zde.