V průběhu dubna a května se na Úřadě vlády uskutečnila série desíti seminářů zaměřených na problematiku RIA. Školení určené pro zaměstnance státní správy se setkalo s velkým zájmem a odezvou, účastnily se více než dvě stovky úředníků ze 27 státních institucí.

O čem to bylo

Školení bylo rozděleno na obecnou část a zvláštní část a probíhalo především ve formě prezentací a následné diskuze. Na jednotlivých seminářích se vystřídalo celkem devět přednášejících z Odboru hodnocení dopadů regulace.

Smyslem obecné části školení bylo předat základní informace těm, kteří s hodnocením dopadů začínají. Účastníci školení se dozvěděli, co je RIA, jaké je její místo v legislativním procesu, čím se řídí, kdo se na ní podílí, jakým způsobem a kdy. Prezentace byly koncipovány ve snaze jednoduše a co možná nejsrozumitelněji seznámit a provést zájemce celým procesem, respektive všemi kroky, které je jako zpracovatele čekají. Součástí školení byla i upozornění na možná úskalí při hodnocení dopadů, doporučení dalších odborných dokumentů a samozřejmě také upozornění na možnost konzultace a metodické pomoci ze strany Úřadu vlády.

Cílem zvláštní části školení bylo zevrubně seznámit zpracovatele RIA se všemi částmi a aspekty zpracování přehledu dopadů a závěrečné zprávy RIA (definice problému, popis stávajícího stavu, dotčené subjekty, cílový stav, zhodnocení rizik, varianty řešení, náklady a přínosy, stanovení pořadí variant, specifické dopady, implementace, konzultace a data, shrnutí ZZ RIA), a to včetně ukázek dobré a špatné praxe. Zvláštní část uzavírala prezentace o hodnocení korupčních rizik (CIA).

Seminář RIA na Úřadu vlády

Jaké byly reakce

Školení k RIA tak velkého rozsahu na Úřadě vlády ještě nikdy nebylo. Proto nás zajímal názor účastníků, co se nám povedlo a co ne, a požádali jsme je o zhodnocení seminářů prostřednictvím jednoduchého dotazníku. Kromě známkování využitelnosti získaných poznatků v praxi, srozumitelnosti prezentací a školení jako celku jsme obdrželi i množství dalších podnětů od více než dvou třetin účastníků.

Téměř osm procent školených by uvítalo více příkladů jak dobré, tak špatné praxe z konkrétního hodnocení dopadů ke konkrétnímu zákonu. Někteří z účastníků se vyjadřovali kriticky ke smyslu procesu RIA, jiní vyjadřovali pochybnosti nad relevancí vypracovávání variant dopadů za situace, kdy zákon má jedinou politicky preferovanou variantu.

Na druhou stranu mnozí účastníci školení vyjadřovali procesu RIA podporu a o pozitivním hodnocení celého školení hovoří jasně známky jeho jednotlivých aspektů i celkově, které se v průměru pohybovaly okolo 1,8. Díky průběžně shromažďované zpětné vazbě mohl Odbor hodnocení dopadů regulace reagovat a zohlednit některé připomínky při přípravě následujících seminářů.

Seminář RIA na Úřadu vlády

Co bude dál

Série školení ukázala, že o RIA je mezi zaměstnanci správních úřadů značný zájem. Někteří uvedli jak v hodnocení, tak v diskuzi, že by v budoucnu uvítali workshopy specializované na jednotlivé dílčí aspekty hodnocení dopadů. Máte-li zájem jak o klasické školení RIA, tak specializované, praktičtěji pojaté semináře v menším formátu věnované jednotlivým krokům či tématům hodnocení dopadů, ozvěte se nám. Budete-li mít zájem o školení specializovaná na jednotlivé úřady či skupiny úřadů a případně i další dotčené subjekty, dejte nám o tom vědět také – pokusíme se vám vyhovět.

Na závěr děkujeme všem, kteří se školení účastnili – věřte, že bylo náročné pro obě strany – a doufáme, že se někdy opět uvidíme či uslyšíme znovu. Pro ty, kteří se seminářů z nejrůznějších důvodů účastnit nemohli, nabízíme ke stažení všechny prezentace ve formátu PPTX.

Prezentace ke stažení

Školení RIA: Obecná část

Školení RIA: Zvláštní část