profesor Michal MejstříkMichal Mejstřík byl významný ekonom, který ovlivnil i právní svět. Vždy se zabýval nejenom ekonomickou realitou, ale kladl si otázky, jak nastavená pravidla právního prostředí ovlivňují či budou ovlivňovat byznys a konkurenceschopnost celé ekonomiky.

Otevíral diskusi k otázkám, co můžeme udělat, aby regulatorní prostředí bylo pro firmy vstřícnější, jak je možné nebo nutné změnit legislativní proces, aby vytvářel lepší prostředí pro společnost. Kladl u konkrétních témat nejen otázky, ale současně pomáhal nalézat odpovědi na to, jaké jsou či budou náklady připravované regulace a zda náhodou regulace nebrání či nebude překážkou dalším inovacím. Byl aktivní v grémiích a poradních orgánech nejenom v České republice, ale i v OECD a v EU.

V roce 2005 se zúčastnil konference v Edinburku, kterou pořádala Velká Británie v rámci svého předsednictví Rady EU. Mnohdy na tuto konferenci odkazoval – zde jasně zaznělo, že jednou z cest ke zlepšení legislativního a regulatorního prostředí je hodnocení dopadů regulace.

V České republice byl v této diskusi klíčovou osobou. Díky své jedinečné schopnosti komunikace a přesvědčování dokázal v politickém světě prosadit, aby se v roce 2007 hodnocení dopadů regulace stalo součástí české legislativní kultury. Kriticky se díval na realitu této změny, prosazoval nezávislost a přísnost hodnocení.

V roce 2011 přispěl ke zřízení Komise pro hodnocení dopadů regulace jako pracovního grémia Legislativní rady vlády České republiky. Stal se prvním předsedou této Komise RIA (jak jsme ji začali nazývat) a pozval do ní ekonomy, právníky, byznysmeny i akademiky. Jednání Komise nebylo jenom o kritickém pohledu na dokumenty předložené ministerskými úředníky – pro nás členy Komise bylo vždy živým diskusním fórem, kde jsme si vyměňovali názory a dovídali se mnoho zajímavostí a novinek z ekonomického a právního světa.

Michal Mejstřík se zasloužil o to, že se Česká republika prostřednictvím Komise RIA stala jako dodnes jediný stát bývalého východního bloku členem RegWatchEurope – neformální a prestižní skupiny několika evropských zemí, jež se nezávisle, kompetentně a kriticky vyjadřuje k regulatornímu prostředí v EU a k metodám hodnocení dopadů návrhů zpracovávaných Evropskou komisí.

Každé setkání s Michalem Mejstříkem bylo zajímavou výzvou k diskusi, pozvánkou do světa, kde se přemýšlí o otázkách vztahu státu a ekonomiky, kde se objevují nová fakta, pohledy a názory. Bude nám všem chybět.

Jiřina Jílková
předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády České republiky