Na webových stránkách byla publikována zpráva o činnosti Komise RIA v roce 2019, která je standardně přílohou výroční zprávy Legislativní rady vlády.

Komise RIA se v roce 2019 zabývala závěrečnými zprávami RIA (ZZ RIA) ke 44 návrhům právních předpisů. V rámci svých 14 zasedání posuzovala ZZ RIA u 40 návrhů právních předpisů. Další 4 ZZ RIA projednala ve zkrácených řízeních (per rollam). Dohromady se jednalo o:

  • 2 věcné záměry zákona,
  • 37 zákonů,
  • 3 nařízení vlády,
  • 2 vyhlášky.