Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k projednání do LRV, předpokládanou účinnost a povinnost zpracování RIA. Plán byl připraven v souladu s bodem 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), podle něhož předseda LRV rozhoduje o provedení RIA u návrhů vyhlášek na základě zaslaných přehledů dopadů.

Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019

Dne 12. prosince pak vláda České republiky schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022. Plán obsahuje celkem 116 legislativních úkolů, z toho 8 věcných záměrů, 15 návrhů zákonů, 65 návrhů novel zákonů, 13 návrhů nařízení vlády a 15 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné novely zákonů o podpoře výzkumu, o odpadech, o rozpočtových pravidlech, daňových zákonech, o zálohovaném výživném či záměr na rekodifikaci stavebního práva.

Plán legislativních prací vlády na rok 2019