Přezkum účinnosti právních předpisů bude mít od roku 2025 v České republice novou, jednotnou podobu. Zavedení takzvané ex post RIA, která je přirozeným završením stávajícího systému hodnocení dopadů regulace (RIA), schválila vláda na jednání 14. června 2023.

U velké části právních předpisů chystaných vládou probíhá před jejich přijetím analýza předpokládaných dopadů, nákladů či přínosů (ex ante RIA). Účinnost již přijaté regulace však tak důsledně zkoumána není. Každé ministerstvo průběžně vyhodnocuje fungování právních předpisů ve své gesci – dosud však chyběl nástroj, který by přezkumu efektivity regulace dal jednotný systém a strukturu.

Vládou nově schválený přezkum účinnosti regulace je osvědčeným nástrojem moderní a efektivní veřejné správy ve vyspělých zemích. Jeho zavedení České republice dlouhodobě doporučuje jak Evropská komise, tak Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – naposledy ve svém Přehledu o stavu veřejné správy v ČR z března 2023, v němž OECD explicitně upozorňuje na nutnost provádět přezkum účinnosti regulace povinně a podle stanovených kritérií.

Schválený proces přezkumu účinnosti regulace by měl poskytnout skutečný obraz o kvalitě právních předpisů v České republice a jejich efektivitě při prosazování vládních politik a opatření. Ex post RIA je také základem pro systematický sběr a sdílení dat, na kterých by měly spolupracovat všechny orgány státní správy.

Pro zájemce nabízíme ke stažení novelizované Obecné zásady RIA s vyznačenými pasážemi o přezkumu regulace, které vstoupí v platnost 1. ledna 2025. Podrobnosti o nové metodice pro přezkum účinnosti regulace včetně termínů školení zpracovatelů RIA budou průběžně zveřejňovány na stránkách ria.vlada.cz. A jako vždy platí: máte-li dotazy, neváhejte se na nás obrátit!