Nový vzdělávací manuál k RIA má ambici stát se neocenitelným zdrojem informací nejen pro ty, kteří se hodnocením dopadů regulace zabývají, ale i pro všechny zájemce o tuto problematiku.

Začátkem září zveřejnil Úřad vlády Vzdělávací manuál k RIA. Padesátistránkový dokument obsahuje nejen obecný úvod do problematiky, tedy shrnutí základních principů a cílů RIA, ukotvení a fungování celého procesu v České republice a jeho mezinárodní rozměr vycházející z evropské agendy lepší regulace, ale soustředí se i na prohlubování odborných znalostí těch, kteří RIA už dnes zpracovávají nebo se zpracovávat chystají.

Kromě návodu na identifikaci problémů či stanovení cílů manuál klade důraz i na správně vedený konzultační proces, který může zásadním způsobem přispět ke zkvalitnění přijímaných právních předpisů. Dokument obsahuje i rozbor nejčastějších formálních i obsahových chyb, kterých se v praxi zpracovatelé RIA dopouštějí, a také přílohu detailně rozebírající vyhodnocení identifikovaných přínosů a nákladů variant.

Vzdělávací manuál k RIA (PDF 3,61 MB)