Evropská komise zhodnotila opatření, jež představila v roce 2015 v rámci tzv. balíčku ke zlepšování právní úpravy, aby občanům a podnikům EU nabídla politiku utvářenou otevřeněji, transparentněji a na základě faktů a přinášela tak lepší výsledky.

Balíček obsahoval upravené procesní pokyny (Better Regulation Guidelines) a soubor nástrojů ke zlepšování právní úpravy (Better Regulation Toolbox), dále rozhodnutí o ustanovení platformy REFIT, rozhodnutí o ustanovení nezávislého Výboru pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board) a návrh Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Evropská komise v rámci balíčku rovněž představila opatření k většímu otevření konzultačního mechanismu zúčastněným stranám i veřejnosti.

Vlastní Sdělení klade důraz zejména na provádění posouzení dopadů a přezkumů stávajících právních předpisů (evaluací), a také činnosti nezávislého Výboru pro kontrolu regulace. Ze Sdělení vyplývá, že snaha zakotvit zlepšování právní úpravy v jádru rozhodovacího procesu byla dle Evropské komise úspěšná. Dosavadní úspěch by se měl upevnit a mělo by se pracovat na dalším zdokonalování.

Vláda ke Sdělení přijala Rámcovou pozici pro následné projednávání v Senátu PČR, které se očekává v průběhu letních měsíců.

Sdělení včetně doprovodných dokumentů je k dispozici v anglické verzi na webových stránkách Evropské komise. Český překlad je zde.