Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (LRV) schválila Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021 s vyznačením povinnosti zpracování RIA. Plán je členěn podle resortů, obsahuje časový výhled předložení návrhů vyhlášek k projednání do LRV, předpokládanou účinnost a povinnost zpracování RIA. Plán byl připraven v souladu s bodem 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), podle něhož předsedkyně LRV rozhoduje o provedení RIA u návrhů vyhlášek na základě zaslaných přehledů dopadů.

Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021

Přijetí Plánu přípravy vyhlášek navazuje na Plán legislativních prací vlády na rok 2021, který schválila vláda usnesením č. 1309 ze dne 14. prosince 2020. Ten vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Plán obsahuje celkem 53 legislativních úkolů, z toho 2 věcné záměry zákonů, 4 návrhy zákonů, 15 návrhů novel zákonů, 14 návrhů nařízení vlády, 17 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Vláda chce předložit mimo jiné novely zákoníku práce, zákona o spotřebních daních nebo o ochraně spotřebitele. Navrhnout chce také věcný záměr zákona o sociální práci, návrh energetického zákona či návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

Plán legislativních prací vlády na rok 2021