Právní předpisy jsou vždy přijímány s určitými cíli. V době přijetí je však jejich reálné působení pouze odhadováno a společenský kontext, pro který jsou vytvářeny, se často mění. Proto by účinnost právních předpisů měla být po určité době podrobena přezkumu.

V druhé polovině července zveřejnil Úřad vlády Metodiku přezkumu účinnosti právních předpisů (ex post RIA). Dokument mohou využít všichni, kteří pracují s hodnocením dopadů, zejména předkladatelé návrhů regulace, a to primárně pro přezkum právních předpisů se zpracovanou Závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA), jejíž obsah je základem přezkumu.

Metodiku lze podpůrně – s nezbytnými modifikacemi – využít i pro přezkum právních předpisů bez ZZ RIA, včetně právních předpisů implementujících právo EU.

Metodika přezkumu účinnosti právních předpisů (PDF 0,83 MB)