Dne 10. října 2018 byl publikován v pořadí již druhý Výhled regulatorní politiky, který sleduje, jak členské země OECD usilují o zlepšení kvality regulace.

Výhled (ke stažení zde) byl zpracován na základě rozsáhlého sběru dat k indikátorům, který proběhl v roce 2017 ve všech členských zemích OECD. Za indikátory byly zvoleny hodnocení dopadů regulace (ex ante RIA), zapojování stakeholderůzpětné přezkumy regulace (ex post evaluace).

Výhled se dále zabývá problematikou dohledových orgánů v regulatorní politice nebo aktuálním vývojem v oblasti mezinárodní regulatorní spolupráce. Na srovnání členských zemí OECD dle indikátorů navazují detailnější profily jednotlivých států. Rovněž jsou identifikovány oblasti, v nichž se jednotlivé země mohou dále zdokonalovat.

K Výhledu je dále připojen materiál zahrnující studie osmi evropských dohledových orgánů, mezi než patří i česká pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace.