Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání 30. 5. 2019 jmenovala s účinností od 1. června 2019 do funkce místopředsedy Pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) JUDr. Petra Solského.

LRV současně vzala na vědomí rezignace dosavadních členů PhDr. Zdeňka Kudrny, Ph.D., doc. RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D. a Ing. Daniela Trnky.