Jednání č. 103 dne 31. ledna 2020

Komise RIA projednala následující materiály:

Návrh zákona o munici

Návrh zákona o zbraních

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů