Jednání č. 113 dne 18. února 2022

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů