Jednání č. 113 dne 18. února 2022

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • č.j. 107/22
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)