Nezařazená stanoviska projednaná v roce 2022 per rollam

V roce 2022 Komise RIA projednala per rollam následující materiály:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • předkladatel: Ministerstvo financí
  • č.j.: 926/22
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnami působnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií

  • předkladatel: Úřad vlády – místopředseda vlády pro digitalizaci
  • č.j.: 957/22
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)