Jednání č. 112 dne 28. ledna 2022

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů