Jednání č. 111 dne 5. listopadu 2021

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu