Jednání č. 111 dne 5. listopadu 2021

Komise RIA projednala následující materiál:

Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

  • předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • č.j. 1247/21
  • stanovisko komise (bude zveřejněno po projednání materiálu vládou)