Jednání č. 108 dne 4. června 2021

Komise RIA projednala následující materiály:

Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

Návrh nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky